• Szanowni Państwo,

  Drodzy Koleżanki i Koledzy,

  W kadencji 2013 – 2016 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Patologów obchodzimy dwa istotne jubileusze, 55 rocznicę powstania Towarzystwa i Jubileuszowy XX Zjazd. Jest to czas, w którym zarówno patomorfolodzy, jak i klinicyści, w erze zmieniających się standardów w medycynie, oczekują zmian. Jubileuszowy Zjazd PTP będzie okazją do podsumowania działalności Zarządu Towarzystwa w obecnej kadencji i kształtowania się kierunku działania na kolejne lata. Motto Zjazdu „Patomorfologia – od makroskopii do genu”, obrazuje tematykę, którą chcemy poruszyć. Będziemy przedstawiać aktualne zasady diagnostyki, zmieniające się w dobie rozwoju wiedzy nauk podstawowych, jak i zaleceń do leczenia chorych.

  W imieniu Zarządu Głównego PTP, jak i własnym, mamy dużą przyjemność zaprosić do uczestniczenia w Zjeździe wszystkich patomorfologów i rezydentów oraz osoby współpracujące w ramach diagnostyki i leczenia chorych na choroby nienowotworowe i nowotworowe. Mamy nadzieję, iż wykładowcy w poszczególnych sesjach zaktualizowaną wiedzę na interesujące nas tematy. Planujemy zorganizowanie sesji z ekspertami, sesji plenarnych i sponsorowanych. Aby przybliżyć bieżące problemy diagnostyczne, proponujemy warsztaty z omawianiem trudnych i ciekawych przypadków z bieżącej pracy. Zapraszamy młodych patomorfologów i rezydentów do prezentacji własnych doświadczeń w pracy diagnostycznej oraz wyników prac naukowych. Planujemy zorganizowanie sesji z udziałem ekspertów pod patronatem Europejskiego Towarzystwa Patologów i Polskiego Towarzystwa Patologów.

  Mamy nadzieję, iż czas spędzony przez Państwa w Warszawie przyniesie miłe chwile, przyczyni się do lepszej integracji naszego środowiska oraz pozwoli pogłębić znajomości i przyjaźnie między nami. Intencją organizatorów Jubileuszowego XX Zjazdu PTP jest, aby Zjazd pozostał w naszej pamięci jako kolejny ważny etap w życiu naukowym naszego środowiska. Pragniemy, aby każdy z Państwa znalazł interesujące go tematy, a czas wspólnie spędzony z koleżankami i kolegami pozostawił dobre i niezapomniane wspomnienia.  Prof. dr hab. n. med. Anna Nasierowska-Guttmejer
  Prezes Polskiego Towarzystwa Patologów

  Prof. dr hab. n. med.Monika Prochorec-Sobieszek
  Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego XX Zjazdu PTP

  Prof. dr hab. n. med. Barbara Górnicka
  Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego XX Zjazdu PTP

 • Aktualności

  1. Szanowni Państwo,

   Dziękujemy za udział w XX Jubileuszowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Patologów.
   Mamy nadzieję ,że była to okazja do zapoznania się z interesującymi doniesieniami ,wymiany wiedzy i doświadczeń zawodowych a także możliwość spędzenia czasu w gronie koleżeńskim.
   Na stronie Zjazdu w zakładce Sesja Plakatowa można obejrzeć prace plakatowe nadesłane przez autorów – zapraszamy.
   W związku z faktem zgłaszania przez autorów pomyłek w treści streszczeń prac plakatowych i braku prac, w imieniu Wydawnictwa Termedia przepraszamy za zaistniałą sytuację i prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym sekretariat@pol-pat2016.pl w celu dokonania poprawek. Pełne wydanie Suplementu XX Zjazdu PTP ukaże się na stronie konferencji w przyszłym tygodniu po wprowadzeniu poprawek przez Wydawnictwo. Wkrótce na stronie XX Zjazdu PTP dostępne będą także zdjęcia z konferencji.

   Z poważaniem
   Komitet Organizacyjny XX Zjazdu PTP
  2. Szanowni Państwo
   Dziękujemy za wniesienie opłat konferencyjnych.
   Faktury będę wysyłane drogą e-mail po zakończeniu konferencji
   Komitet Organizacyjny XX Zjazdu PTP
 • Termin:

  2-4.06.2016

  Miejsce:

  Otwarcie konferencji:

  CENTRUM NAUKI KOPERNIK,
  Wybrzeże Kościuszkowskie 20
  Warszawa  Obrady Zjazdu:

  CENTRUM DYDAKTYCZNE WUM,
  ul. Księcia Trojdena 2a
  Warszawa  Warsztaty przedkonferencyjne:

  Katedra i Zakład Patomorfologii WUM
  ul. Pawińskiego 7
  Warszawa   

  Ważne daty:

  • Nadsyłanie streszczeń - do 20 kwietnia 2016 r. 
  • Dokonywanie opłat kongresowych:
  • Pierwszy termin do 20 kwietnia 2016 r.
  • Kolejne terminy do 25 maja 2016 r.
  • Na miejscu rejestracja w miarę wolnych miejsc.
 • Komitet organizacyjny

  PRZEWODNICZĄCY

  prof. dr hab. n. med. Barbara Górnicka
  prof. dr hab. n. med. Monika Prochorec-Sobieszek

  CZŁONKOWIE

  dr hab. n. med. prof. nadzw. Wiesława Grajkowska
  dr n. med. Łukasz Koperski
  dr hab. n. med. Andrzej Mróz
  dr hab. n. med. prof. nadzw. Maciej Pronicki
  dr n. med. Anna Szumera-Ciećkiewicz

  Komitet naukowy

  PRZEWODNICZĄCY

  prof. dr hab. n. med. Anna Nasierowska-Guttmejer

  CZŁONKOWIE

  dr n. med. Krzysztof Bardadin
  prof. dr hab. n. med. Wojciech Biernat
  prof. dr hab. n. med. Jan Bręborowicz
  prof. dr hab. n. med. Maria Chosia
  prof. dr hab. n. med. Lech Chyczewski
  prof. dr hab. n. med. Marian Danilewicz
  prof. dr hab. n. med. Janusz Dzięcioł
  prof. dr hab. n. med.Andrzej Gabriel
  prof. dr hab. n. med. Barbara Górnicka
  dr hab. n. med. prof. nadzw. Wiesława Grajkowska
  dr n. med. Dariusz Grzanka
  prof. dr hab. n. med. Michał Jeleń
  prof. dr hab. n. med. Józef Kobos
  prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek
  prof. dr hab. n. med. Dariusz Lange
  dr hab. n. med. prof. nadzw. Renata Langfort
  prof. dr hab. n. med. Przemysław Majewski
  prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek
  dr hab. n. med. prof. nadzw. Krzysztof Okoń
  prof. dr hab. n. med. Monika Prochorec-Sobieszek
  prof. dr hab. n. med. Janusz Ryś
  prof. dr hab. n. med. Marian Sulik
  prof. dr hab. n. med. Justyna Szumiło
  prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wągrowska-Danilewicz
  dr n. med. Szymon Wojtylak
  dr n. med. Alina Wołoszyn
  prof. dr hab. n. med. Aldona Woźniak
  prof. dr hab. n. med. Piotr Ziółkowski
  dr hab. n. med. prof. nadzw. Ewa Iżycka-Świeszewska

  Patronat honorowy

  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

 • Sesja plakatowa

  AutorzyTytuł prezentacji w języku polskimTytuł prezentacji w języku angielskimLink
  Marta Batorska, Mykola Martynyuk, Dominik SygutDiagnostyczne znaczenie immunohistochemicznej ekspresji cykliny D1 w zmianach melanocytarnych skóryThe diagnostics significance of cyclin D1 expression in the melanocytic lesions of the skinpobierz
  Lek. Dorota Snopkowska-Wiaderna , dr n. med. Radosław Minias.Porównanie przydatności przeciwciał HBME-1 i CK19 w diagnostyce raka brodawkowatego tarczycy.A comparative study of HMBE-1 and CK 19 usefulness in the diagnosis of papillary thyroid cancer.pobierz
  Anna Lewandowsk, Hanna Dams-Kozłowska, Eliza Kwiatkowska-Borowczyk, Katarzyna Gryska, Andrzej Mackiewicz, Andrzej MarszałekWpływ stworzonej Hyper-Interleukiny 11 (H11) na zmiany rozległości włóknienia w śledzionie oraz na poziom trombocytopenii u myszy poddanych mielosupresji.The effect of designedHyper-Interleukin 11 (H11) on the fibrosis of spleen and on thrombocytopenia in myelosuppressed mice. pobierz
  Agnieszka Korolczuk, Joanna Irla, Kamila Bąk, Magdalena Amarowicz, Agata SmoleńOcena rozmazów cytologii ginekologicznej u kobiet po leczeniu przeciwzapalnymImprovement of conventional Pap smear adequacy and accuracy in women that underwent anti-inflammatory treatment pobierz
  Agnieszka Korolczuk,, Kinga Caban, Magdalena Amarowicz, Grażyna Czechowska, Joanna Irla-MiduchObraz morfologiczny wątroby i stres oksydacyjny w doświadczalnej hepatotoksyczności CsALiver morphology and oxidative stress in experimental Cyclosporin A-induced hepatotoxicitypobierz
  Beata Niewęgłowska-Guzik, Barbara Szafran-Kozik, Paulina Mendez-Rutkowska, Andrzej GuzikBadania histopatologiczne szyjki macicy u pacjentek z nienowotworowymi rozmazami cytologicznymiHistopathological examination of the cervix in patients with benign cytological smearpobierz
  Anna Ostrowska, Franciszek Woźniak, Radosław Starownik, Marek Bar, Justyna SzumiłoPrzerzut gruczolakoraka stercza do prącia: przypadek 59-letniego pacjenta bez wcześniejszego wywiadu onkologicznegoMetastatic prostatic adenocarcinoma: a case of a 59-year-old patient without previous oncological historypobierz
  Andrzej GuzikAnaliza porównawcza ekspresji receptorów estrogenowych, receptorów progesteronowych, receptora HER2 i Ki-67 u chorych na raka piersi przed i po chemioterapii neoadjuwantowejComparative analysis of expression estrogen receptor, progesterone receptor, HER2 and Ki-67 in patients with breast cancer before and after neoadjuvant chemotherapypobierz
  Ewa Iżycka-Świeszewska, Katarzyna Czarnota, Edyta Szwed, Beata Lipska-Ziętkiewicz, Elżbieta DrożyńskaEkspresja GLI1 w neriwaku zarodkowymGLI-1 expression in neuroblastic tumors.pobierz
  Urszula Leszczyńska, Piotr Bernaczyk, Andrzej Wincewicz, Joanna Reszeć, Piotr LewitowiczBadania ekspresji białka indukowanego niedotlenieniem GLUT1 w śluzakach serca w korelacji z ryzykiem wystąpienia zatorowości i ich wszczepów w odległych narządach. Expression of GLUT-1 protein in cardiac myxomas in correlation with risk of embolism and implantation in distal organs.pobierz
  Iwona Paśnik, Franciszek Burdan, Grzegorz Wilczyński, Dorota Lewkowicz, Justyna SzumiłoTracheobronchpatia osteochondroplastycznaTracheobronchopathia osteochodroplasticapobierz
  Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Michał JeleńOgraniczony mozaicyzm łożyskowy czy aberracja chromosomalna u płodu? Trisomia 15 chromosomu rozpoznana po badaniu placentologicznym.Confined placental mosaicism or fetal aneuploidy? Trisomy 15 detected after placenta examination. pobierz
  Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Michał JeleńCzy czas rozszerzyć wskazania do badania placentologicznego? Subkliniczna preeklampsja łożyskowa w manifestacji morfologicznej.Is it time to expand indications for submitting placenta to pathology? Subclinical placental preeclampsia in morphological manifestation.pobierz
  Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Michał Jeleń Cytologia czy test p16/Ki67? Porównanie dodatniej wartości predykcyjnej drugorzędowych modeli diagnostycznych w detekcji ryzyka HSIL+/CIN2+ w pierwotnym skriningu raka szyjki macicy opartym o HRHPV.Cytology or p16/Ki67 test? Comparison of “second step” models for detection HSIL+/CIN2+ risk women in HPV-based primary cervical cancer screening using positive predictive value.pobierz
  Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Michał JeleńDiagnostyczność materiału pobranego z kanału szyjki macicy za pomocą szczoteczki endo-Cervex-Brush w trakcie kolposkopii z biopsją w selekcji pacjentek z ryzykiem HSIL+/CIN2+.Diagnostic value of endocervical sampling with endo-Cervex-Brush in triage HSIL+/CIN2+ risk women based on colposcopy with biopsy.pobierz
  Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Michał JeleńZastosowanie wybranych parametrów kontroli jakości Amerykańskiego Towarzystwa Patologów w skriningu przesiewowym raka szyjki macicy na podłożu płynnym z uwzględnieniem statusu HRHPV.Selected CAP quality control parameters and HPV status for liquid-based preparations in cervical cancer screening.pobierz
  Agata Chłopik, Elżbieta Bogajewska, prof. Andrzej MarszałekGruczolak ucha środkowego - opis przypadku z dyskusją problemów diagnostycznychThe outline of diagnostic difficulties in middle ear adenoma: a case reportpobierz
  Andrzej Marszałek, Apolonia Kałużna, Łukasz Szylberg, Violetta FilasPorównanie oceny amplifikacji genu HER trzema metodamiHER2 amplification level in three different evaluation methods pobierz
  Jacek Gulczyński , Marek Dobosz, Wojciech Wesołowski, Dorota Dziewulska, Ewa Iżycka-ŚwieszewskaWstępne dane dotyczące znaczenia i roli sekcji naukowo-lekarskiej w opinii pielęgniarek i położnych.Introductory data concerning the importance and role of scientific medical autopsy in the opinion of nurses and midwives.pobierz
  "Aleksandra Pietrzak; Wojciech Golusiński; Małgorzata Wierzbicka, Andrzej Marszałek"Brodawczak odwrócony jam nosa i zatok przynosowychInverted papilloma of the nasal cavities and paranasal sinusespobierz
  Justyna Szumiło, Anna Ostrowska, Katarzyna Golec, Paweł Bojar Ocena aktywności proliferacyjnej oraz immunoekspresji kadheryny E i cyklooksygenazy 2 w polipach ząbkowanych jelita grubegoProliferative activity and immunoexpression of E-cadherin and cyclooxygenase-2 in colorectal serrated polypspobierz
  lek. Wiktoria Lipińska, dr n. med. Zygmunt Kozielec, dr n. med. Maciej MichalakTorbiele limfoepitelialne trzustki – opis 2 przypadkówLymphoepithelial cyst of the pancreas – report of 2 casespobierz
  lek. Wiktoria Lipińska, dr n. med. Zygmunt Kozielec, dr n. med. Maciej Biernacki, Małgorzata Cenian, Erwin Klimek, Anna Tarnowska, Kajetan Charzewski, Krystian GolonBiopsja gruboigłowa wątroby - zestawienie wyników badania histopatologicznego 132 pacjentówLiver core needle biopsy – a summary of histopathological diagnoses of 132 patients.pobierz
  Katarzyna Milian-Ciesielska, Grzegorz Dyduch, Edyta Radwańska Mateusz Kaczmarczyk Jarosław Jarczewski Dariusz AdamekOcena liniowej gęstości śródnaskórkowych nerwów w liszaju twardzinowym sromu i prawidłowych tkankach sromu przy użyciu protokołu diagnostycznego dla neuropatii drobnych zakończeń nerwowych.Linear quantification of intraepidermal nerve fibers density in vulvar lichen sclerosus and normal vulvar tissues by using protocol for small fiber neuropathy diagnosispobierz
  Jarosław Swatek, Dorota Lewkowicz, Lech Wronecki, Justyna Szumiło, Jacek KrysaCiliated hepatic foregut cyst: rzadki typ torbieli wątroby Ciliated hepatic foregut cyst: a rare type of hepatic cyst pobierz
  Artur Antolak, Sławomira Wiraszko, Ewa Iżycka-Świeszewska, Krzystof SworczakReceptory rodziny HER w raku brodawkowatym tarczycy - analiza immunohistochemicznaThe HER receptor family in papillary thyroid carcinoma - immunohistochemical analysis.pobierz
  Michał Falco, Bartłomiej Masojć, Andrzej KramCzynniki ryzyka wystąpienia przerzutów do kolejnych węzłów chłonnych pachowych u pacjentek z rakiem piersi i przerzutowym węzłem wartowniczym.Risk factors of additional metastases in axillary lymph nodes dissection specimens in breast cancer patients with positive sentinel lymph node.pobierz
  Andrzej Kram, Maria Stepaniuk, Irena Mirwa-Tomczak, Mariusz Holicki, Rafał Uciński, Dorota Jesionek-KupnickaMięsak szpikowy (Myeloid sarcoma) gruczołu piersiowego: opis dwu przypadków.Myeloid Sarcoma of the Breast - Report of Two Casespobierz
  Marek Derenda, Damian Borof, Wojciech Wesołowski, Ireneusz Kowalina, Wojciech Pulka, Tomasz Siwiecki, Safwan Bayassi, Grzegorz Jastalski, Zbigniew Franc, Piotr Gadaj, Stefan Kopczyński (autor nieżyjący), Natalia Borof, Ewa Iżycka-ŚwieszewskaGuzy kanału kręgowego – analiza 161 operowanych pacjentówTumors of the spinal canal – a retrospective study of 161 patients treated surgically at a single institutionpobierz
  Julia. K. Bar1, Anna Lis-Nawara1, Piotr Grelewski1 Michał Jeleń2Przydatność oceny białka HSP90 i topoizomerazy I_ w rakach jelita grubego z mutacją w genie KRAS.Usefulness of HSP90 and topoisomerase I_ expression in KRAS positive/negative colorectal cancers.pobierz
  Olga Stasikowska-Kanicka, Małgorzata Wągrowska-Danilewicz, Łukasz Pyziak, Agnieszka Wierzchniewska-Ławska, Marian DanilewiczImmunoekspresja ADAM33 w brodawczakach odwróconych nosa i zatok oraz w raku krtaniImmunohistochemical study on ADAM33 in sinonasal inverted papillomas and squamous cell carcinomas of the larynxpobierz
  Anna Lis-Nawara, Piotr Grelewski, Iwona Kamińska, Leszek Noga, Michał Jeleń, Julia BarRola komórek CD133/Notch dodatnich w progresji raka jajnikaThe role of CD133/Notch positive cells in ovarian cancer progressionpobierz
  Katarzyna Taran, Tomasz Frączek, Łukasz Antoszczyk, Anna Sitkiewicz, Piotr Paneth, Józef KobosSkład izotopowy azotu i węgla w unikatowej tkance guza Wilmsa i pozostałości nefrogennych o tym samym tle izotopowym. Nitrogen and carbon stable isotope ratio in unique Wilms’ tumor tissue and nephrogenic rests with the same isotopic background. pobierz
  Elżbieta Górzyńska, Paweł Kołodziej, Danuta SzkudlarekOpis przypadku potworniaka żołądka u pięciomiesięcznego chłopca.A case report of gastric teratoma in 5 month old boy.pobierz
  Marta Rzeszutko, Wojciech Rzeszutko, Danuta SzkudlarekRzadkie typy łagodnych nowotworów macicy- opis trzech przypadków.Rare types of benign uterus tumor- a three cases.pobierz
  Anna Pryczynicz, Justyna Zińczuk, Andrzej Kemona, Łukasz Lewczuk, Dorota JagodzińskaNowe kryteria oceny złośliwości histologicznej guza u pacjentów z rakiem jelita grubegopobierz
  Lech Wronecki, Dorota Lewkowicz, Jarosław Swatek, Dariusz BorowiecDouble skipping metastases: przerzuty raka stercza i raka odbytnicy do jednego węzła chłonnego, z pominięciem węzłów regionalnychDouble skipping metastases: Metastases of prostatic carcinoma and carcinoma of the rectum to one lymph node omitting regional lymph nodespobierz
  Joanna Maciejewska, Magdalena Bodnar, Łukasz Szylberg, Jacek Sygut, Elżbieta Nyczak, Andrzej MarszałekRola cząsteczek przekaźnikowych TRAF oraz antyapoptotycznego białka bcl-2 w etiopatogenezie chloniaka HodgkinaThe role of TRAF and bcl-2 in etiopathogenesis of Hodgkin lymphomapobierz
  Natalia Skoczylas-Makowska, Magdalena Bodnar, Adrianna Czyżnikiewicz, Aleksandra Gawrych, Łukasz Szylberg, Jakub Michalski, Paweł Burduk, Małgorzata Wierzbicka, Andrzej MarszałekZróżnicowane poziomy ekspresji wybranych białek szoku cieplnego w raku płaskonabłonkowym krtaniDifferent expression levels of selected heat shock proteins in laryngeal squamous cell carcinoma (LSCC)pobierz
  M. Sobczak-Filipiak, J. Sterna, K. Warchulska, T. Męcik-KronenbergNerczak niedojrzały w lokalizacji pozanerkowej u psa rasy Hovawart – opis przypadkuEXTRARENAL - SPINAL CORD NEPHROBLASTOMA IN A HOVAWART – A CASE REPORTpobierz
  Jóźwicki J, Wiśniewski T, Żyromska A, Birski M, Makarewicz R, Szylberg TWewnątrzczaszkowy plasmocytoma imitujący w obrazie radiologicznym glejaka wielopostaciowego – opis przypadku.Intracranial plasmacytoma imitating glioblastoma in radiological imaging – case report.pobierz
  Karolina Janczar , Szymon Janczar , Katarzyna Mycko , Agata Pastorczak, Małgorzata Wągrowska-Danilewicz, Marian Danilewicz, Wojciech Młynarski Acetylacją histonu 4, powiązana z obecnością genu fuzyjnego ETV6-RUNX1, delecjami PAX5 oraz delecjami genów zaangażowanych w różnicowanie limfocytów jest korzystnym czynnikiem rokowniczym w ostrej białaczce limfoblastycznej z prekursorów limfocytów B u dzieci Preserved global histone H4 acetylation linked to ETV6-RUNX1 fusion and PAX5 deletions is associated with favorable outcome in pediatric B-cell progenitor acute lymphoblastic leukemiapobierz
  Łukasz Liszka, Sławomir Mrowiec, Katarzyna Kuśnierz, Maciej KajorPrzydatność wystandaryzowanego schematu badania makroskopowego preparatu po pankreatoduodenektomii.Standardized grossing protocol is useful for the pathology reporting of malignant neoplasms other than adenocarcinomas treated with pancreaticoduodenectomy. pobierz
  Ewa Zeliaś, Andrzej MarszałekHorrifying Basal Cell Carcinoma (HBCC). Rak podstawnokomórkowy skóry, podtyp z ekspresją markerów neuroendokrynnych: opis przypadku i problemów diagnostycznych.Horrifying Basal Cell Carcinoma (HBCC). Case report and diagnostic difficulties.pobierz
  Anna Wasążnik-Jędras, Małgorzata Kołos, Anna Nasierowska-GuttmejerNaczyniak limfatyczny jajnika – prezentacja przypadku.Ovarian lymphangioma – case report.pobierz
  Aleksandra Pręgowska-Szczęsna Anna Nasierowska-GuttmejerTest Cintec Plus p16/Ki-67 w roli diagnostyki uzupełniającej raka szyjki macicyTest Cintec Plus p16/Ki-67 as cervical cancer's complementary diagnosticpobierz
  M. Kołos, A.Wasążnik-Jędras, P.Wilkońska-Majchrzyk, A. Nasierowska-GuttmejerNowotwory neuroendokrynne z indeksem proliferacyjnym powyżej 20%. Neuroendocrine tumors with high proliferative index (above 20%).pobierz
  Agata Piłaszewicz-Puza, Krzysztof Dach, Joanna ReszećPierwotny złośliwy guz ziarnistokomórkowy skóry – przypadek rzadkiego nowotworu, o wyjątkowym pleomorfizmie histologicznymPrimary cutaneous malignant granular cell tumor – case report of the rare neoplasm with unusual pleomorphic histologypobierz
  Magdalena Lewandowska, Paweł Wańkowicz, Łukasz Paciorkowski, Sylwia Jankowska, Przemysław Nowacki, Leszek Sagan, Elżbieta UrasińskaEkspresja polimerazy poly(ADP-rybozy)-1 w komórkach glejaka wielopostaciowego.Poly (ADP-ribose) polymerase 1 protein expression in glioblastoma multiforme.pobierz
  Katarzyna Karpińska-Kaczmarczyk, Andrzej Białek, Magdalena Lewandowska, Ewa Dobak, Małgorzata Ławniczak, Elżbieta UrasińskaCechy kliniczno-patologiczne, ekspresja Ki67, p53 i ocena skuteczności resekcji we wczesnych rakach papilarnych żołądka usuniętych metodą endoskopowej dyssekcji podśluzówkowejClinicopathologic features, Ki67 proliferative index, p53 immunohistochemical expression and resection rates in papillary-early gastric cancer removed by endoscopic submucosal dissectionpobierz
  Justyna Zińczuk, Konrad Zaręba, Katarzyna Guzińska-Ustymowicz, Bogusław Kędra, Andrzej Kemona, Anna PryczyniczImmunohistochemiczna ocena ekspresji białek p21 i p53 w śródnabłonkowej neoplazji trzustki.Immunohistochemical evaluation of p21 and p53 expression in pancreatic intraepithelial neoplasia (PanIN).pobierz
  Wojciech Wesołowski, Edyta Szwed, Joanna Kitlińska, Jacek Gulczyński, Ewa Iżycka-ŚwieszewskaNowe spojrzenie na naturę neurotransmiterów - ogniwo pomiędzy NPY a rakiem prostaty.New insights in neurotransmitters nature – link between NPY and prostate cancerpobierz
  Magdalena Bodnar, Paweł Burduk, Paulina Szczodruch, Małgorzata Jarmuż-Szymczak, Maciej Giefing, Małgorzata Wierzbicka, Andrzej MarszałekOcena ekspresji białka BRAF V600E(VE1) oraz statusu mutacji w kodonie 600 genu BRAF w nowotworach gruczołów ślinowychAnalysis of BRAF V600E(VE1) protein expression and BRAF mutations in salivary gland cancerspobierz
  Magdalena Bodnar, Magdalena Luczak, Kinga Bednarek, Lukasz Szylberg, Andrzej Marszalek, Reidar Grenman, Krzysztof Szyfter, Malgorzata Jarmuz-Szymczak, Maciej GiefingEkspresja PPA1 (inorganic pyrophosphatase) jako potencjalny wykładnik tworzenia przerzutów w raku płaskonabłonkowym krtani (LSCC)The PPA1 protein expression, as a potential metastatic parameter in laryngeal squamous cell carcinomapobierz
  Józef Szarek, Emilia Strzyżewska-Worotyńska, Krystyna Skibniewska, Elżbieta Terech-Majewska, Anna Wiśniewska, Karolina Naumowicz, Krzysztof Wąsowicz, Mariusz Felsmann, Beata Szynaka, Anna Andrzejewska, Leonardo Della Salda, Dominika GuldaCzy ekstensywna i intensywna technologia chowu pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) ma wpływ na zmiany morfologiczne wątroby tej ryby?Does intensive and extensive breeding technology of the rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) has influence on the morphological lesions in the liver of this fish?pobierz
  Zembala-Nożyńska Ewa, Nikiel Barbara, Stanek-Widera Agata, Lange DariuszCD56 w różnych procesach rozrostowych tarczycy.CD56 in different thyroid proliferative processespobierz
  Katarzyna Jakubowska, Wojciech Kisielewski, Natalia Rogoz, Luiza Kańczuga- Koda, Mariusz Koda, Waldemar FamulskiKorelacja pomiędzy populacją komórek limfocytarnych a cechami anatomoklinicznymi raka jelita grubegoCorrelation between lymphocyte cell population and anatomoclinical features of colorectal cancerpobierz
  Katarzyna Jakubowska, Wojciech Kisielewski, Natalia Rogoz, Luiza Kańczuga- Koda, Mariusz Koda, Waldemar FamulskiSkład komponenty nacieku zapalnego w korelacji z uznanymi czynnikami anatomoklinicznymi raka jelita grubegoThe composition of the inflammatory infiltrate correlated with the recognized anatomoclinical factors of colon cancerpobierz
  Pryczynicz Anna, Zińczuk Justyna, Kemona Andrzej, Guzińska-Ustymowicz KatarzynaOcena ekspresji białek Fascyny-1 i EpCAM w raku żołądka.Expression of Fascin-1 and EpCAM proteins in gastric cancer.pobierz
  Galazka Przemysław, Szylberg Łukasz, Bodnar Magdalena, Daniluk-Matras Irena, Marszałek AndrzejUżyteczność rozszerzonego panelu badań immunohistochemicznych w diagnostyce choroby HirschsprungaThe utility of immunohistochemistry studies in the diagnosis of Hirschsprung’s diseasepobierz
  Maciej Foks, Olga Stasikowska-Kanicka, Marian Danilewicz, Bogusław Olborski, Małgorzata Wągrowska-DanilewiczKomórki nacieku zapalnego w mikrośrodowisku czerniaka złośliwego skóry. Badania wstępne.Tumor-infiltrating immune cells in melanoma miroenvironment. Preliminary report.pobierz
  MałgorzataWągrowska-Danilewicz, Marian DanilewiczKliniczno-patologiczna charakterystyka nefropatii IgA ze złogami C4dpobierz
  Gabriela Lipińska, Piotr Bernaczyk, Joanna ReszećTorbielowaty guza jajnika o cechach raka przejściowokomórkowego in situ- opis przypadku.Cystic ovarian tumor with the characteristics of transitional cell carcinoma in situ- case report.pobierz
  Joanna Maria Łotowska, Dariusz Marek LebensztejnOcena ultrastrukturalna aktywnych komórek gwiaździstych wątroby w procesie fibrogenezy w przebiegu przewlekłego zapalenia wątroby typu B. Pierwsze doniesienie u pacjentów pediatrycznychUltrastructural assessment of activated hepatic stellate cells (HSCs) in the process of liver fibrogenesis in the course of chronic hepatitis B. The first report in pediatric patients pobierz
  Rafał TyczyńskiHAEMORRHAGIC DERMATOMYOFIBROMA - ŁAGODNY GUZ MEZENCHYMALNY IMITUJĄCY STADIUM GUZKOWE MIĘSAKA KAPOSI'EGO - OPIS PRZYPADKUHAEMORRHAGIC DERMATOMYOFIBROMA-BENGN MESENCHYMAL TUMOR RESEMBLING PLAQUE-STAGE KAPOSI'S SARCOMA.CASE R REPORTpobierz
 • Galeria

  « 1 z 10 »

 • Program

  Program w formacie pdf

  CZWARTEK
  Katedra i Zakład Patomorfologii WUM
  Pawińskiego 7, Warszawa
  WARSZTATY PRZEDKONFERENCYJNE
  11.00 - 14.00 11.00 - 14.00

  Nowoczesne nauczanie patomorfologii w świetle wyzwań współczesnej diagnostyki
  chairman: Barbara Górnicka, Warszawa

  11.00 - 11.15
  - Miejsce patomorfologii w procesie kształcenia studentów kierunku lekarskiego – nowe wyzwania.
  Barbara Górnicka, Warszawa
  11.15 - 12.00
  - Obrady okrągłego stołu
  12.00 - 12.15 przerwa kawowa
  12.15 - 13.15
  - Developing a comprehensive e-learning programme for pathology trainees – the London Deanery experience
  S M Hasan Rizvi MB BS MBA (Cantab) FRCPath Consultant Pathologist and Honorary Senior Lecturer
  13.15 - 13.30
  - Praktyczne wykorzystanie nowych technologii w prowadzeniu zajęć z patomorfologii
  Łukasz Fus, Warszawa
  13.30 - 14.00
  - Quantitative image analysis in cancer research and diagnostic
  Lars Pedersen, Visiopharm, Denmark.

  PARTNER STRATEGICZNY OPTA-TECH

  Specjalistyczne techniki w patomorfologii
  chairman: Krzysztof Bardadin, Warszawa


  11.00 - 11.30
  - Wizja zakładu patomorfologii przyszłości-innowacyjny sprzęt i nowoczesne rozwiązania technologiczne
  przedstawiciel firmy KAWA.SKA
  11.30 - 12.00
  - Barwienia histochemiczne
  Krzysztof Bardadin, Warszawa
  12.00 - 12.15 przerwa kawowa
  12.15 - 12.45
  - Standardy immunohistochemii w diagnostyce patomorfologicznej w aspekcie zaleceń PTP
  Wiesława Grajkowska, Warszawa
  12.45 - 13.30
  - Molekularna patologia – hybrydyzacja in situ ISH, FISH, SISH – praktyczne aspekty i wykorzystanie
  Barbara Pieńkowska-Grela, Warszawa
  13.30-14.00
  - Czynniki predykcyjne i prognostyczne w nowotworach
  Anna Nasierowska- Gutmejer, Warszawa


  PARTNER STRATEGICZNY KAWA.SKA

  15.00 - 16.00
  Zebranie Zarządu Głównego PTP
  18.00
  Ceremonia Otwarcia XX Zjazdu PTP

  CENTRUM NAUKI KOPERNIK
  Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Warszawa

  WYKŁAD PLENARNY I
  Barbara Górnicka, Warszawa
  Anna Nasierowska- Gutmejer, Warszawa
  PIĄTEK
  CENTRUM DYDAKTYCZNE WUM
  Księcia Trojdena 2a, Warszawa
  8.00 - 8.45
  ŚNIADANIE Z EKSPERTEM

  PREZENTACJE PRZYPADKÓW
  koordynator: Andrzej Mróz, Warszawa
  SE1
  Nowotwory piersi


  Radzisław Kordek, Łódź
  Wojciech Olszewski, Warszawa
  Ewa Chmielik, Gliwice
  SE2
  Nowotwory gruczołów endokrynnych


  Barbara Górnicka, Warszawa
  Dariusz Lange, Gliwice
  SE3
  Mięsaki macicy


  Elwira Bakuła-Zalewska, Warszawa
  Szymon Wojtylak, Gdańsk
  Anna Nasierowska-Guttmejer, Warszawa

  9.00 - 11.00
  SESJA PLENARNA I, (SP1)
  JOIN SESSIONPTP/ESP

  Zapalenia układu pokarmowego / Inflammation of the gastrointestinal tract

  chairmans:
  AnnaNasierowska-Guttmejer, Warszawa
  Andrzej Mróz, Warszawa


  - Gastritis: H. pylori related and beyond – Fatima Carneiro, Porto
  - Coeliac disease: problems of the pathologists – Arzu Ensari, Ankara
  - Inflammatory bowel disease – Cord Langner, Graz
  - Pancreatitis – Giuseppe Zamboni, Verona
  11.00 - 11.30
  PRZERWA
  11.30 - 12.30
  SESJA PLENARNA II (SP2)

  SESJA SPONSOROWANA

  Biologia guza podstawą optymalizacji diagnostyki i leczenia chorych na nowotwory – dyskusja interdyscyplinarna
  Joanna Chorostowska Wynimko, Warszawa
  Ewa Kalinka- Warzocha, Łódź
  Wojciech Olszewski, Warszawa
  12.30 - 13.15
  LUNCH/PREZENTACJE FIRM/PLAKATY
  13.15 - 15.00
  SESJA PLENARNA III (SP3)

  Patomorfologiczna platforma konsultacyjna

  chairmans:
  Anna Nasierowska-Guttmejer, Warszawa
  Dariusz Lange, Gliwice


  - Standaryzacja w patomorfologii – marzenie czy realia? - Anna Nasierowska-Guttmejer, Warszawa
  - Wartość kliniczna synoptycznego standardowego raportu patomorfologicznego na przykładzie modelu raka jajnika. - Janina Słodkowska, Warszawa
  - PIKAOM czyli projekt konsultacyjnej platformy internetowej dla komputerowych analiz obrazów wspierających diagnostykę histopatologiczną w Wojskowym Instytucie Medycznym. - Tomasz Markiewicz, Warszawa
  - Od telepatologii do patologii virtualnej. Czy jesteśmy już gotowi do zamiany mikroskopu na skaner i monitor? - Dariusz Lange, Gliwice
  - Wykorzystanie telepatologii w diagnostyce chorób płuc i śródpiersia – 10 lat doświadczeń. - Juliusz Pankowski, Zakopane
  - Cyfrowe laboratorium badań w hematoonkologii. - Monika Prochorec - Sobieszek, Warszawa
  - Po drugiej stronie tunelu- polski patolog w Anglii. - Zbigniew Rudzki, Anglia
  15.00 - 16.30
  SESJE TEMATYCZNE
  ST1
  Hematopatologia – warsztaty wideomikroskopowe

  chairman: Monika Prochorec-Sobieszek, Warszawa

  Graniczne przypadki nowotworów układu chłonnego - dyskusja kliniczno-patologiczna
  Sekcja Hematopatologii Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków

  - Histiocyty – niewinni „towarzysze” czy główni „sprawcy”? - Krystyna Gałązka, Kraków
  - Guzkowa skórna limfoproliferacja z komórek T- chłoniak ? odczyn ? stan przednowotworowy? - Magdalena Jaworska, Gliwice
  - Nieklasyfikowalnychłoniak z komórek B - wariant bogaty w limfocyty T - Dorota Jesionek-Kupnicka, Łódź
  - Limfadenopatia o niejasnej etiologii u młodego mężczyzny – Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska, Warszawa
  - Limfoproliferacja z komórek ośrodków rozmnażania - Monika Prochorec-Sobieszek, Warszawa
  Dyskutant: Michał Szymczyk, Warszawa

  ST2
  Postępy w genetyce klinicznej nowotworów

  chairman: Jan Lubiński, Szczecin

  - Geny wysokiego ryzyka raka piersi. - Cezary Cybulski, Szczecin
  - Raki sutka potrójnie-negatywne z nieaktywną ścieżką naprawy DNA przez homologiczną rekombinację:Znaczenie i metody identyfikacji. - Paweł Domagała, Szczecin
  - Modyfikacja leczenia pacjentek z rakiem piersi z mutacjami BRCA1 i BRC2 - Tomasz Huzarski, Szczecin
  - Ryzyko wystąpienia raków w zależności od stężeń mikro- i makroelementów - Jan Lubiński, Szczecin

  ST3
  Sesja rezydentów i młodych patologów

  chairman: Wiesława Grajkowska, Warszawa

  Andrzej Mróz, Warszawa
  Dariusz Grzanka, Bydgoszcz


  Prosimy o zgłoszenia tematów na adres e-mail: w.grajkowska@czd.pl
  17.00 - 18.30
  WALNE ZGROMADZENIE PTP
  19.00
  SPOTKANIE TOWARZYSKIE

  Villa Foksal
  ul. Foksal 3/5 ,Warszawa
  SOBOTA
  CENTRUM DYDAKTYCZNE WUM,
  Księcia Trojdena 2a, Warszawa
  8.00 - 8.45
  ŚNIADANIE Z EKSPERTEM

  koordynator: Andrzej Mróz, Warszawa
  SE4
  Hepatopatologia

  chairman: Andrzej Gabriel, Zabrze

  - Prezentacja przypadków toksycznych uszkodzeń wątroby – slideseminar - Grupa ekspertów hepatologii „Smerfy”

  SE5
  Neuropatologia

  chairmans:
  Wiesława Grajkowska, Warszawa
  Dariusz Adamek, Kraków
  SE6
  Problemy pediatryczne

  chairmans:
  Maciej Pronicki, Warszawa
  Ewa Iżycka-Świeszewska, Gdańsk
  9.00 - 10.30
  SESJE TEMATYCZNE (sesje interaktywne)
  ST4
  Dermatopatologia

  chairman: Piotr Ziółkowski, Wrocław

  - Czerniak vs znamię – czy patolog jest wciąż potrzebny? - Grzegorz Dyduch, Kraków
  - W jaki sposóbchirurgia Mosha umożliwia histologiczne sprawdzenie radykalności wycięcia nowotworu w trakcie zabiegu? - Andrzej Bieniek, Zdzisław Woźniak, Maria Kozioł, Wrocław
  - Standardy w dermatopatologii – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. - Zdzisław Woźniak, Wrocław
  - Diagnostyka różnicowa zmian twardzinopodobnych. - Joanna Czuwara, Warszawa

  ST5
  Cytopatologia

  chairman: Henryk Domański, Lund

  Rola BAC we współczesnej diagnostyce onkologicznej.

  - Diagnostyka nowotworów trzustki EUS/BAC I BAC przezskórna. - Anna Nasierowska-Guttmejer, Warszawa, Piotr Lewitowicz, Kielce
  - EUS i BAC narządów jamy brzusznej. - Beata Bode-Lesniewska, Zurich
  - Diagnostyka cytologiczna zmian tarczycy; Bethesda w 9 lat później. - Elwira Bakuła-Zalewska, Warszawa
  - Techniki zwiększające wydolność BAC w diagnostyce onkologicznej. - Henryk Domanski, Lund
  - Podsumowanie i dyskusja.

  ST6
  Nowotwory tkanek miękkich

  chairman: Janusz Ryś, Kraków

  Złośliwe nowotwory z rearanżacją genu EWSR1

  9.00-9.15: Przypadek 1-2
  Michał Wągrodzki - Zakład Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
  Aneta Korzeniowska - Zakład Patomorfologii Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

  9.15-9.30: Przypadek 3-4
  Sławka Urbaniak - Wąsik Niepubliczny ZOZ Zakład Patologii Spółka z.o.o. w Kielcach
  Andrzej Wincewicz - Zakład Patologii, Wydział Medycyny i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Katarzyna Woszczyna - Zakład Patomorfologii Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

  9.30-9.45: Przypadek 5
  Agnieszka Harazin -Lechowska - Zakład Patomorfologii Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
  9.45-10.00: Przypadek 6
  Krzysztof Halaszka - Zakład Patomorfologii Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
  Dariusz Pabis - Zakład Patologii 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

  10.00-10.15: Przypadek 7
  Hanna Majewska - Katedra i Zakład Patomorfologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
  (opis): Kobieta l 54 Guz ślinianki podżuchwowej o wymiarach 22 x 17mm. Immunofenotyp: SMA(+) / GFAP (+/-) / p63(+) / CK7(-) / CK19(-)
  10.15-10.30: Mięsaki z rearanżacją genu EWSR1 – algorytm diagnostyczny - podsumowanie
  Janusz Ryś , Anna Kruczak - Zakład Patomorfologii Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

  10.30 - 11.00
  PRZERWA
  11.00 - 12.00
  SESJE SPONSOROWANE
  SS1
  Systemy informatyczne dla zakładów patomorfologii.
  SS2
  Zastosowanie biomarkerów p16 i Ki67 w diagnostyce neoplazji śródnabłonkowej i raka szyjki macicy


  Chairman: dr n. med. Szymon Wojtylak

  Program:
  1. „Zalecenia PTP i PTG” – prof. dr hab. n. med. Anna Nasierowska-Guttmejer, prof. dr hab. n. med Dariusz Lange, dr n. med. Szymon Wojtylak
  2. „Białko p16 w diagnostyce neoplazji śródnabłonkowej szyjki macicy” – dr n. med. Szymon Wojtylak
  3. „Immunocytochemiczna ocena koekspresji białek p16/Ki67 w diagnostyce śródnabłonkowych neoplazji szyjki macicy” dr. n. med. Beata Pieczyńska-Uziębło
  4. Medycyna precyzyjna - biomarkery p16 i Ki67 jako narzędzia zarządzania ryzykiem diagnostyczno-terapeutycznym w zaawansowanym skriningu raka szyjki macicy.
  Część 1: Korelacje diagnostyczno-terapeutyczne. lek. med. Maciej Mazurec, ginekolog-położnik, kolposkopista
  Część 2: Dylematy diagnostyczne w praktyce. lek. med. Martyna Trzeszcz, cytopatolog ginekologiczny
  5. Diagnostyka różnicowa zmian LSIL/HSIL przy użyciu biomarkerów p16/Ki67 w odbarwionych preparatach cytologii ginekologicznej – prof. dr hab. n. med Dariusz Lange

  SS3
  Wystąpienia ustne


  Poniżej kolejność wystąpień. Osoba prezentująca doniesienie ma do dyspozycji 7 minut czasu.

  1. Monika Klimkowska Diagnostyka immunofenotypowa limfohistiocytozy hemofagocytarnej u chorych na nowotwory złośliwe
  2. Andrzej Guzik Nieprawidłowe wyniki badań cytologicznych szyjki macicy a wyniki badań histopatologicznych – analiza porównawcza
  3. Justyna Szumiło Polipy jelita grubego w populacji regionu lubelskiego
  4. Jacek Gulczyński Znaczenie i rola sekcji naukowo-lekarskiej w opinii polskich patologów.
  5. Paweł Bojar Czy szacowanie minimalnej objętości raka w materiale z biopsji grubo igłowej stercza pozwala lepiej przewidzieć stopień zaawansowania klinicznego?
  6. Agata Stanek-­‐Widera Użycie biomarkerów p16/Ki--‐67 w odbarwionych rozmazach(Papanicolau) nowym skutecznym, narzędziem diagnostycznym środnabłonkowej (LSIL) i (HSIL)
  7. Katarzyna Taran Biologia tkanek nowotworowych na poziomie atomowym - perspektywy wykorzystania izotopowej spektrometrii mas na podstawie pionierskich badań własnych.

  12.00 - 13.00
  SESJA PLENARNA UROPATOLOGICZNA (SP4)

  chairman: Krzysztof Okoń, Kraków

  Klasyfikacja WHO guzów nerek 2016
  Guido Martignoni, Verona
  Diagnostyka raka prostaty
  Krzysztof Okoń, Kraków
  13.00 - 14.00
  LUNCH/PREZENTACJE FIRM/PLAKATY
  14.00 - 14.30
  WYKŁAD PLENARNY II

  Historia Zjazdów PTP

  Krzysztof Bardadin, Warszawa
  14.30 - 16.00
  SESJE TEMATYCZNE
  ST7
  Doniesienia ustne


  Poniżej kolejność wystąpień. Osoba prezentująca doniesienie ma do dyspozycji 7 minut czasu.

  1. Luiza Kańczuga--‐Koda Ekspresja receptora leptyny w rozwoju i progresji raka jelita grubego.
  2. Ewa Chmielik, Korelacja badań histopatologicznych, immunohistochemicznych, molekularnych metodą FISH z badaniami obrazowymi PET/CT w mięsakach Ewinga.
  3. Andrzej Guzik Analiza badań śródoperacyjnych i histopatologicznych guzów i torbieli jajnika
  4. Tomasz Kącik Ocena poziomu zgodności wyników pierwotnych z konsultacyjnymi Zakładu Patologii Nowotworów w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział w Gliwicach.
  5. Katarzyna Jakubowska Skład komponenty nacieku zapalnego w korelacji z uznanymi czynnikami anatomoklinicznymi raka jelita grubego
  6. Zembala--‐Nożyńska Ewa Niestabilność mikrosatelitarna (MSI) w raku jelita grubego.
  7. Dorota Łącka GIST vs Fibromatoza-ocena immunohistochemiczna w diagnostyce różnicowej.
  8. Mykola Chekan Analiza profilu proteomicznego różnych typów raka tarczycy.
  9. Sejda Aleksandra Analiza PIK3CA w niedrobnokomórkowym raku płuca.
  10. Olga Stasikowska--‐Kanicka Badania immunohistochemiczne wybranych białek transformacji nabłonkowo-mezenchymalnej w HPV- i EBV-ujemnych guzach nosa i zatok
  11. Katarzyna Karpińska--‐Kaczmarczyk Cechy kliniczno-patologiczne, ekspresja Ki67, p53 i ocena skuteczności resekcji we wczesnych rakach papilarnych żołądka usuniętych metodą endoskopowej dyssekcji .

  Koordynator Komisji Plakatowej:
  Łukasz Koperski, Warszawa

  Członkowie Komisji Plakatowej:
  Ewa Iżycka- Świeszewska, Gdańsk
  Justyna Szumiło, Lublin
  Janusz Dzięcioł, Białystok
  Łukasz Koperski, Warszawa
  ST8
  Rola patomorfologa w procesie przeszczepiania narządów

  chairmans:
  Barbara Górnicka, Warszawa
  Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska Warszawa

  - Patomorfologia choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi – GVHD. - Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska, Warszawa
  - Nowotwory po przeszczepieniu wątroby. - Barbara Górnicka, Warszawa
  - Interpretacja obrazu morfologicznego bioptatu nerki przeszczepionej – algorytm oparty na klasyfikacji banfijskiej. - Agnieszka Perkowska, Warszawa
  - Patomorfologia serca przeszczepionego. - Maciej Pronicki, Sylwia Szymańska, Wiesława Grajkowska, Warszawa

  ST9
  Choroby cywilizacyjne wątroby

  chairman: Andrzej Gabriel, Zabrze

  - Toksyczne i polekowe uszkodzenia wątroby. - Krzysztof Simon, Wrocław
  - Morfologiczna charakterystyka toksycznych uszkodzeń wątroby. - Andrzej Gabriel, Zabrze
  - Alkoholowe uszkodzenia wątroby diagnostyka i leczenie. - Marek Hartleb, Katowice
  - Nowe aspekty patogenezy niealkoholowego stłuszczenia wątroby i raka wątrobowo- komórkowego - Michał Kukla, Katowice

  16.00 - 17.00
  WYKŁAD PLENERNY III

  Nowotwory trzustki (Pancreatic neoplasm)

  Giuseppe Zamboni, Verona
  17.30 - 18.00
  ZAKOŃCZENIE ZJAZDU
 • Śniadanie z ekspertem

  PIĄTEK
  CENTRUM DYDAKTYCZNE WUM
  Księcia Trojdena 2a, Warszawa
  8.00 - 8.45
  ŚNIADANIE Z EKSPERTEM

  PREZENTACJE PRZYPADKÓW
  koordynator: Andrzej Mróz, Warszawa
  SE1
  Nowotwory piersi


  Radzisław Kordek, Łódź
  Wojciech Olszewski, Warszawa
  Ewa Chmielik, Gliwice
  SE2
  Nowotwory gruczołów endokrynnych


  Barbara Górnicka, Warszawa
  Dariusz Lange, Gliwice
  SE3
  Mięsaki macicy


  Elwira Bakuła-Zalewska, Warszawa
  Szymon Wojtylak, Gdańsk
  Anna Nasierowska-Guttmejer, Warszawa

  SOBOTA
  CENTRUM DYDAKTYCZNE WUM,
  Księcia Trojdena 2a, Warszawa
  8.00 - 8.45
  ŚNIADANIE Z EKSPERTEM

  koordynator: Andrzej Mróz, Warszawa
  SE4
  Hepatopatologia

  chairman: Andrzej Gabriel, Zabrze

  - Prezentacja przypadków toksycznych uszkodzeń wątroby – slideseminar - Grupa ekspertów hepatologii „Smerfy”

  SE5
  Neuropatologia

  chairmans:
  Wiesława Grajkowska, Warszawa
  Dariusz Adamek, Kraków
  SE6
  Problemy pediatryczne

  chairmans:
  Maciej Pronicki, Warszawa
  Ewa Iżycka-Świeszewska, Gdańsk


  Dziękujemy za wsparcie „Śniadań z ekspertem” firmą Optatech i Sysmex
  Zapraszamy do oglądania preparatów (I piętro, obok Auli B)

    
 • Opłaty zjazdowe

  Opłaty Do
  20.04.2016
  Po
  20.04.2016
  Opłata
  na miejscu
  Członkowie PTP 550 PLN 850 PLN 1000 PLN
  Członkowie PTP
  do 35. roku życia
  400 PLN 500 PLN 600 PLN
  Pozostali uczestnicy 650 PLN 950 PLN 1000 PLN
  Studenci 150 PLN 250 PLN 300 PLN
  Udział w jednym
  dniu zjazdu
  200 PLN 250 PLN 300 PLN
  Bankiet 100 PLN 100 PLN 100 PLN
  Osoby
  towarzyszące
  200 PLN 200 PLN 300 PLN  Z opłat zwolnieni są: zaproszeni goście, Członkowie Honorowi i Seniorzy.

  Opłatę należy wnosić na konto nr:

 • Impreza towarzysząca

  Spotkanie towarzyskie 3.06.2016 (piątek) godz. 19.00.
  Villa Foksal ul. Foksal 3/5 Warszawa
  Koszt uczestnictwa - 100zł

 • Rezerwacja hotelu

  Poniższe hotele oferują specjalne stawki za nocleg dla uczestników Jubileuszowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Patomorfologów, Warszawa 2016

  1. Hotel Sound Garden
   Rezerwacja online: należy wejść na stronę http://www.soundgardenhotel.pl
   Wybrać datę kongresu i planowanego pobytu, w okienku „kod promocyjny” wpisać: PATOMORFOLOGIA
  2. Hotel Mercure Airport Warszawa Należy pobrać formularz, wypełnić i przesłać na podany na nim adres e-mail.
  3. Hotel Novotel Airport
   Rezerwacja pod adresem e-mail: H0527-RE@accor.com na hasło PATOMORFOLOGIA
  4. Airport Hotel Okęcie
   Rezerwacja pod adresem e-mail: rezerwacja@airporthotel.pl na hasło PATOMORFOLOGIA

  Inne sugerowane hotele

  1. Hotel Ibis Warszawa Centrum**, http://www.ibis.com/
  2. Hotel Ibis warszawa Stare Miasto***, http://www.ibis.com/
  3. Hotel Campanile Warszawa***, http://www.campanile-warszawa.pl/pl
  4. Hotel Golden Tulip****, http://www.goldentulipwarsawcentre.com/pl
  5. Hotel Première Classe Warszawa, http://www.premiereclasse.com/pl/hotels/premiere-classe-varsovie-warszawa
  6. Start Hotel Atos**, http://www.hotelatos.pl/
 • Rejestracja

  rejestracja zamknięta
 • W sprawach organizacyjnych prosimy o wysłanie wiadomości na adres:

  sekretariat@pol-pat2016.pl
 • Patronat

  PATRONI HONOROWI

  Rektor
  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

  Prezydent
  Miasta Stołecznego Warszawy  PATRONI  PATRONI MEDIALNI

 • Sponsorzy

  ZŁOTY SPONSOR    


  SREBRNY SPONSOR
  SPONSOR

       

       


  WYSTAWCY

       

       

    
 • Partnerzy

  Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego